Thẻ: CEO Mộc Thiên Hương

BÁO “DÂN TRÍ” NÓI GÌ VỀ CEO MỘC THIÊN HƯƠNG

“Đối với Thiện, không khi nào là quá sớm để kinh doanh, bạn chỉ thành công khi bạn dám hành động dám thử thách và dám đương đầu với thất bại” – Chia sẻ của CEO Mỹ phẩm Mộc Thiên Hương Nguyễn Minh Thiện